אין אנו זקוקים לחוק או תקנה שיזכירו לנו עד כמה חשוב לשמור על כללי בטיחות בעבודה. ובכל זאת תקנות הפיקוח במדינת ישראל קובעות כי על כל חברה או ארגון אשר בהם מועסקים מעל 50 עובדים קיימת החובה להעסקת ממונה בטיחות. תפקידו של הממונה לרענן, לשכלל ולעיתים אף "להמציא" מחדש את תקנות הבטיחות בארגון שלנו וכל זאת לשם שמירה על חיי העובדים ומניעת תאונות חמורות.

ממונה בטיחות בעבודה וחשיבותו הרבה

ממונה הבטיחות של הארגון אינו חייב להיות עובד פנימי של הארגון וכיום יותר ויותר חברות בוחרות להעסיק ממונה בטיחות חיצוני ומקצועי וע"י כך ליהנות ממקצועיות חסרת פשרות של מיטב אנשי המקצוע בתחום. בטיחות בעבודה ניתן למדוד ולהעריך ע"י צפייה במהלך העבודה, סיקור הסיכונים והכנת תוכנית מתאימה לשם התנהלות נכונה בעבודה מבחינה בטיחותית. ארגונים רבים מעסיקים ממונה בטיחות חיצוני בתור ראייה כלכלית נכונה, בין אם מדובר במפעלי תעשייה גדולים ובין אם בארגונים אשר מבצעים עבודה משרדית חסרת סיכונים, כביכול.  ממונה הבטיחות הינו יועץ להנהלה ואחראי על הפקת דוחות, תיאורי מקרה, ריכוז הנתונים, הפצת מידע והעברת הדרכת בטיחות בעבודה לעובדים, תכנון דרכי פעולה במקרי חירום, כתיבת נהלים לשגרה וביצוע ניהול סיכונים מושכל לאורך זמן.

הדרכות בטיחות כחלק בלתי נפרד מפעילות החברה

העובדים הם אלה אשר בסופו של דבר עלולים להיפגע בתאונות עבודה שונות והם אלה שאמורים לשמור על כללי הבטיחות במקום לאורך כל שעות היום. על מנת להעביר להם את המסר בצורה יעילה וטובה, חשוב לבצע הדרכת בטיחות בעבודה תקופתית לכל עובד ועובד. כל דרך אחרת, כגון העברת נהלים כתובים ותקנות של בטיחות בעבודה במיילים נועדה לכישלון, שכן כבר הוכח כי העובדים אינם טורחים לקרוא לעומק את הניסוחים ה- "כבדים" וחסרי המשמעות כביכול.

הדרכת הבטיחות תכלול מעבר על הוראות ונהלי בטיחות בעבודה מרכזיים, סקירה של סיכונים אפשריים, לימוד גבי שימוש באמצעי ציוד מגן מתאימים ומעברים בטוחים, והכל תוך ביצוע הדגמות חיות ותרגול מעשי של מקרי חירום קיצוניים שעלולים להתרחש. כל שלבי התכנון והביצוע של הדרכת בטיחות בעבודה הינה באחריותו של ממונה הבטיחות שלכם, כאשר ישנן אף חברות מתמחות שמעבירות הדרכות בטיחות מסודרות על פי דרישה.

לסיכום הדרכת בטיחות בעבודה הינה חיונית והכרחית לכל מקום עבודה אשר מעסיקים פה 50 אנשים לפחות.

בהצלחה!